Nartut / Females

RTK2 RTK1
Kustom Karake's Rebel Rebel
s. 22.12.2015

Moonscape's Autumn Luck - Kustom Karake's Serial Killer

HD A/A                         Eyes OK
ED 0/0                          DM N/DM
LTV0                             MDR1 +/+
SP0                               LT 110 +++             
VA0

           

BeDaBlanco Happy Helga
s. 21.12.2016

Duke of White Eagle - Inki

HD A/A                DM N/N
ED 0/0                 MDR1 +/+
LTV0                    Eyes OK
SP0                      LT 99 ++
VA0

Boardhill Arabesque
s. 20.9.2015

Hrambo - Kowhai Luck of Avatar

HD C/C                       DM N/N
ED 0/0                        MDR1 +/+
LTV0                           Eyes OK
SP0                             LT 127 +++
VA0

Boardhill Blonde Bombshell
s. 24.2.2017

Kowhai Spirit of Skywalker - Legend of White Full Moon after Twilight

HD A/A                          Eyes OK
ED 0/0                           DM N/N
LTV0                              MDR1 +/+
SP0                                LT 159 +++
VA0

Joy Jasmine of the Heart of Lothian
s. 10.4.2017

Amon da Estanca dos Coqueiros - Lothians Future Hika Fyha

HD A/A               DM N/N
ED 0/0                MDR1 +/+
LTV0                   Eyes OK
SP0
VA0

Boardhill Comes Up Smelling of Roses
s. 5.8.2017

Kowhai Urouge Miyagi - Kowhai Luck of Avatar

HD B/B                                MDR1 +/+
ED 0/0                                 DM N/DM
LTV0                                    Eyes OK
SP0                                      LT 80 ++
VA0

Boardhill Dressed To Kill
s. 24.7.2018

Cody Tyrin v.d Witte Klaver - Boardhill Arabesque

MDR1 +/+
DM N/N

Boardhill Glimmer of Hope
s. 27.2.2019

P'resley - Legend of White Full Moon After Twilight

MDR1 +/+